Branding    •    Druk    •    Digital

Wielokulturowy Zgierz

Projekt był kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych w ramach "Zgierza Otwartego". Poza stworzeniem logotypu (nawiązującego do wcześniejszego projektu), moim zadaniem było stworzenie materiałów promocyjnych oraz strony internetowej. Jednym z najistotniejszych działań w projekcie była popularyzacja wiedzy o dawnej żydowskiej społeczności Zgierza. Na bazie zebranych danych Tkalnia oznaczyła tabliczkami pamiątkowymi miejsca ważne dla przedwojennych zgierskich Żydów. Zaprojektowałem mapę tych miejsc, wraz z ich opisami, która została wydrukowana i trafiła na stronę internetową projektu.

Kontakt

mateusz@mirys.pl,
tel. 664 039 307