Branding    •    Druk    •    Digital

Zagraj w Miasto

Pod hasłem "Zagraj w Miasto" zostały zrealizowane dwa projekty edukacyjne Stowarzyszenia Tkalnia oraz Fundacji SPUNK. Osią projektów były edukacyjne gry planszowe dot. tego, jak funkcjonuje miasto i jego budżet. W ramach projektu wykonałem logotyp, materiały promocyjne, stronę internetową. Byłem także w całości odpowiedzialny za wizualne projekty obu gier planszowych, w tym plansz, kart do gry, instrukcji, opakowań i wszystkich innych elementów.

Kontakt

mateusz@mirys.pl,
tel. 664 039 307